Spot

Osgb

Eğitim Hizmetlerimiz

A.Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi ( 6331 İş Kanununca Zorunlu )

 • İş Güvenliğinde Temel Tanımlar ve Yeni Yaklaşımlar
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımları ve Kullanımı
 • Çalışma Ortamında zararlı etkenler
 • İş Kazalarından Korunma Önlemleri
 • İş Kazaların Nedenleri ve İş Yerindeki Riskler
 • Yasal Hak ve Sorumluluklar
 • İşverenin Yasal Hak ve Yükümlülükleri
 • Çalışanların Yasal Hak ve Yükümlülükleri
 • İş Kazası Sonrasında Ortaya Çıkan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar 
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • İş Ekipmanlarının, El Aletlerinin Güvenli Kullanımı ve Güvenlik Tedbirleri
 • Madenlerde Genel İş Güvenliği
 • İşyerlerinde Elektrik Kazaları ve Önlem Tedbirleri 
 • Malzemelerin Taşınması ve Depolanması İşlerinde Güvenlik Tedbirleri  
 • Kaldırma donanımları
 • Taşlama ve Kaynak İşlerinde Güvenlik Önlemleri
 • Basınçlı Gaz Tüpleri
 • Gürültüden Korunma
 • Titreşimden Korunma
 • Tozla Mücadele
 • Yüksekte Çalışmalar
 • Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri

B.Hijyen Eğitimi

 • Temizlik ve Düzen
 • Kişisel Hijyen
 • Çalışma Ortamının Temizliği ve Düzeni

C.Ergonomi Eğitimi

 • Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar 

D.Yangınlar ve Yangından Korunma Eğitimi (TATBİKATLI)

 • Endüstriyel Tesislerde Yangın ve Korunma Yolları 

E. Acil Durum Planlama ve Ekipleri Eğitimi 

F. İlk Yardım ve Kurtarma Eğitmeni Eğitimi

G. Risk Değerlendirmesi Eğitim